KÁBRTOVÁ, D. Studium vlastností synteticky připraveného thaumasitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Fridrichová, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Jiroušková, Kateřina

Navrhovaná známka

eVSKP id 111385