RANTOVÁ, K. Jezdecká hala ve Valašském Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šmak, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sýkora, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 111585