ŠTIPČÁK, M. Vinařství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Libor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sibilla, Luboš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111671