TEPLÝ, T. Rezidence na Dlouhé - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Liška, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 111676