ŠEMBERKOVÁ, K. Stavebně technologický projekt bytového domu Fryčajova, Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Doubek, Rostislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111650