HRUBÝ, L. Nejlepší dostupné prvky pro vodojemy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Svoboda,, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111354