TROJÁKOVÁ, M. Penzion Pamferova Huť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bečkovská, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 111688