VOJTEK, O. Stavebně technologický projekt bytového domu v Brně - Slatině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Venkrbec, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111710