ŽENOŽIČKA, F. Teplonosné látky tepelných soustav [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Topič, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 111735