ŘEZNÍK, J. Vyhodnocení hydrodynamického zatížení přelévané mostovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Špano, Miroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dráb, Aleš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111602