NOVOTNÝ, J. Eliminace zápachu na stokové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Malaník,, Stanislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 111529