PETŘÍK, J. Technicko-ekonomické vyhodnocení kalového hospodářství ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlavínek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Raček,, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 111552