PRÁŠEK, M. Návrh prefabrikované haly CARGO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nováček, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 111578