TOMÁNEK, J. Analýza transportu vzdušné vlhkosti v obalových konstrukcích budov [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Antonín

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kupsa, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 111682