KOTIANOVÁ, M. Dřevostavba polyfunkčního objektu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šuhajdová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 111426