KRÁTKÁ, L. Finanční zhodnocení rekonstrukce rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Kocourková, Gabriela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vrána, Adam

Navrhovaná známka

eVSKP id 111434