MOSLER, Š. Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

stanovisko školitele

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Boháč, Ivo

posudek oponenta

Navrhovaná známka

Králová, Eva

posudek oponenta

Navrhovaná známka

eVSKP id 77147