MICHALČÍK, B. Mikroprocesorem řízený nabíječ baterií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Burian, František

Student Bohumil Michalčík měl za úkol oživit již navrženou desku, kterou dobře zpracoval v předcházejících semestrálních projektech. Složitost zadání patří k průměru, který se na naší katedře zadává. Na začátku posledního semestru přestal úplně konzultovat a pracoval na zadání sám. Teprve před koncem semestru se snažil zprovoznit programování mikrokontroleru a chodil na konzultace. Kladně hodnotím studentovu invenci, že po oživení programování zvládl oživit některé periferie nevídanou rychlostí, měl zřejmě dopředu velmi přesně nastudováno z datasheetů co bude která část dělat. I přes toto zvýšené úsilí se však studentovi nepodařilo zapojení oživit včas, a proto v době odevzdání nebylo plně funkční.

Navrhovaná známka
E
Body
56

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Práce o čistém rozsahu 42 stran bez příloh je z většiny věnována popisu zapojení nabíječky a popisu registrů zvoleného mikroprocesoru. Chybí zde výpočty hodnot některých součástek a veličin (C4-C7, Imax pro L2, vstupní odpor AD převodníku,...), vyskytují se zde další technické nepřesnosti. Formální stránka je podprůměrná, práce je psaná pravděpodobně slovensky, v obrázcích kombinovaná s angličtinou a komolenou češtinou. Některé věty nedávají smysl, práce obsahuje překlepy. Některým grafům chybí popisy os, jednotky, nebo obojí. Naopak oceňuji pokus o termální rozbor odvodu tepla z výkonového prvku. V práci prakticky chybí zhodnocení dosažených výsledků, jakékoli měření a diskuze dosaženýchh parametrů, grafický či datový výstup, popis nabíjecích algoritmů a vůbec většiny stěžejních bodů zadání. Zadání bylo tedy splněno pouze částečně, údajným oživením samostatných bloků, které měl student dle zadání na začátku práce již fyzicky k dispozici. Práci lze označit za původní. Student zajisté projevil i inženýrské schopnosti.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 52604