NĚMEC, M. Přemostění řeky a železniční trati na městském obchvatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Navrátil, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kusák, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 55170