BALGA, O. HMI pro BECKHOFF TWINCAT 3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

S diplomantem panem Ondřejem Balgou byla příjemná spolupráce. Zadání diplomové práce vzniklo z myšlenky, resp. přání firmy Compas automatizace, spol. s r. o.. Náročnost zadání je na diplomovou práci spíše nadprůměrná v tom smyslu, že na jedné platformě se propojuje několik různých softwarů a využívá více protokolů a rozhraní. Pečlivost, důslednost v řešení i v provedení textové dokumentace svědčí o tom, že si student laťku náročnosti sám zvyšoval, což hodnotím pozitivně. Od začátku bylo zřejmé, že již má zkušenosti s programováním řídicích systémů Beckhoff a průmyslových komunikačních sítí. Student Ondřej Balga využíval rad konzultanta, ale hlavně svých zkušeností a znalostí. Pokud se týká konzultací se mnou, jako vedoucím, budu poctivý, když přiznám, že moc šancí mi nedal. Byl natolik samostatný, bystrý a přemýšlivý, že jsem víceméně spokojeně přihlížel a schvaloval. Vytvořil práci, která má ambice být dobrou inspirací pro aktualizaci výuky moderní průmyslové automatizace. Nápady a náměty získával při studiu literatury a praktickém laborování s programovými nástroji, které používal. Při své práci diplomant Ondřej Balga nenarazil na problémy, které by ho nutily k nějakému alternativnímu řešení. Běžné potíže zvládal. Jsem přesvědčen, že zadání diplomové práce splnil v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Arm, Jakub

Student měl za úkol vytvořit HMI aplikaci. Dle mého názoru pojal práci více komplexněji, než vyplývá ze zadání, a to tím, že vytvořil jak vlastní ukázkovou aplikaci, tak i její vývojové prostředí. Ke splnění úkolu autor využil moderní prostředky pro vývoj desktopových aplikací a navíc architekturu aplikace modularizoval. Ke komunikaci se zařízeními využil již hotové knihovny. Po technické stránce je práce zdařilá. Vytknout musím tristní stav informační bezpečnosti databáze a implementace přihlašování uživatelů. Po formální stránce obsahuje práce velké množství hovorových výrazů, překlepů a občas i hrubek. Taktéž některé obrázky zobrazující text nejsou čitelné. V popisu vývojového či runtime prostředí mi chybí zmínka o kvitování poruch, která je až v kapitole s ukázkovou aplikací. Práci považuji za zdařilou a hodnotím ji B (82b).

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 111073