FRONCOVÁ, T. Relax [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Helia De Felice, Jennifer

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109883