DVOŘÁKOVÁ, D. Politika vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Sterec, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vojtěchovský, Miloš

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 109884