VANĚK, J. Numerické modelování proudění v bezpečnostních objektech malých vodních nádrží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Jandora, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Roth, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 55106