GABRIEL, M. Teraformace Marsu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Kde jsou hranice architektury? V návrhu/realizaci domu, ulice města? Krajiny, ostrova či dokonce nového kontinentu? Planety? Michael Gabriel ve své diplomové práci uvažuje o práci architekta v měřítku sluneční soustavy. Prostor vlastního pokoje, domova, náměstí či chrámu? Prostor Marsu, nového Marsu, vesmírného tělesa proměněného dotykem lidského ducha. V planetárním měřítku vnitřní prostor – interiér. Hranice architektury jsou hranicemi lidského ducha. Stojíme na začátku, Mars je první odrazový můstek do další kapitoly fascinujícího dobrodružství nazývaného architektura. Nepřestat se dívat ke hvězdám. Za pár stovek/tisíc let se třeba bude architektura planet a slunečních soustav přednášet se stejnou samozřejmostí jako dnešní urbanismus či krajinářská tvorba.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Vizionářský, tvůrčí, s velkou mírou osobního nasazení.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Frlorián,, Miloš

Na úvod je důležité sdělit, že smyslem diplomové práce bylo navrhnout stavební program pro masové použití robotů za účelem teraformace planty Mars. Tento fakt ovlivnil i způsob členění diplomové práce. Diplomant Bc. Michael Gabriel, dle mého názoru, řešil samostatně zadání, pro které v tuzemsku neexistuje nějaký vzor, a proto se musel spoléhat pouze na své znalosti a schopnosti. Po teoretické, metodické, tvořivé a nástrojové stránce naplnil cíle zadání, s nimiž do vypracování diplomové práce šel. Nalezl odpovídají druh "scénáře" pro naplnění obsahové a formální stránky tématu sví inspirativní práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistidcké řešení DP začíná systémem dopravy nákladu v podobě robotů a paliva. Lodě přilétají k planetě a po prvním obletu odhazují náklad. Obsah nákladu v podbě robotů je náhodně distribuovaným způsobem rozprostřen do předem vytipované oblasti na severní polokouli planety Mars bohaté na podpovrchový vodní led. Tím je položen základ pro dočasný urbanismus teraformace.
Architektonické řešení A Architektonicko provozní řešení je naplěno pomocí autorem navrženého programu, jež je rozdělen na dvě části - jedna část simuluje prostředí v podobě "bodů" a druhá část simuluje robota, který přenáší "body" z místa na místo. Program díky tomu simuluje v prostoru chování jednoduchých robotů, jež jsou schopni se následně orientovat v prostředí povrchu Marsu a stavět z místní zeminy a vodního ledu komplexní struktury v designu pyramid. Tyto struktury obsahují tunelový systém. Smyslem řešení je v tunelech ohřívat plyny atmosféry Marsu a získané teplo kumulovat v hmotě pyramidy a omezovat tak přirozené ochlazování. Zámqrem je dosáhnout ohřátí atmosféry na teplotu CO2, jež se bude pozvona uvolňovat jak skleníkový plyn. Roboty postavené struktury pyramid se zhroutí v čase oteplení atmosféry nad bod mrznoucí vody a zmízí ve vodě oceánu.
Formální úroveň A Formální úroveň DP představuje zcela autorské řešení, které je po obsahové stránce přehledně vypracované a je podtrženo i grafickým pojetím, jež působí velmi působivě.
Technicko konstrukční řešení B Technicko konstrukční řešení představuje aplikace robotizovaného stavebního systému inspirovaného hmyzem. Návrh jednotlivého robota po technické stránce reaguje na poslední trendy ve vývoji robotiky. To znamená, že roboti neobsahují mechanické pohyblivé komponenty a pracují s flexibilními materiály na principu soft robotiky.
Provozní řešení A Viz - architektonické řešení
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 100072