CALOŇ, R. Statické zajištění zámku v obci Drnovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šiška, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 55130