BARTOŠOVÁ, Z. Stavebně technologický projekt pro Domov seniorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zapletal, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 55126