GLAJCAR, K. Lávka tvořená předpjatým pásem s obloukem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Stráský, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Novotný,, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 55156