MUSIL, L. Inteligentní systém pro správu akvária [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hudcová, Lucie

Posudek vypracoval Ing. Lukáš Janík, NXP.

Navrhovaná známka
B
Body
84

Posudek oponenta

Kvíčala,, Radek

Student v práci přehledně zpracoval kritické parametry pro řízení kvality vody v akváriu. Zpracování bylo ucelené s teoretickým návrhem využitelných komponentů pro snímání a řízení tří hlavních veličin: teploty, pH a osvětlení. Závěrečná kapitola byla věnována měření pH na realizovaném vzorku. V práci po formální stránce nenacházím žádné závažné chyby. Po stránce obsahové mi schází měření a ukázka regulace teploty vody a osvětlení. Fotka realizovaného vzorku s prostředím akvária by byla jistě vítaným oživením celé práce.

Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 110402