SCHOŘ, Z. Měření průtoku kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Bakalářská práce navazovala na semestrální projekt. Cílem práce bylo navrhnout a realizovat novou laboratorní úlohu pro měření průtoku. Zadání vyžadovalo seznámit se s problematikou měření průtoku a především laboratorní úlohu prakticky sestavit. Student dokázal pod vedením nastudovat potřebné základní znalosti a prokázal i odpovídající odborné dovednosti při návrhu a realizaci přípravku a následném provádění experimentů. Pracoval dle pokynů, na konzultace chodil pravidelně. Během práce se nesetkal s významnými problémy, měl tak i dostatek času na provedení a vyhodnocení všech experimentů. Výsledkem je funkční laboratorní přípravek umožňující demonstraci hlavních parazitních vlivů působících na průtokoměry, který po drobných doplněních může být použit příští semestr v laboratorních cvičeních.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Boček, Petr

viz. příloha pdf

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 111050