ESSENDER, L. Doufám, že je tu místo na lásku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Topínková, Anita

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109873