FIRICOVÁ, P. Neo Ezo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šrek Bromová, Veronika

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109868