KRYL, I. Zvuk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Ondřej

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Schneider, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 109919