ŠÁLENÝ, V. Numerická simulace hluku generovaného nestabilitami ve smykové vrstvě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Katolický, Jaroslav

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kozubková, Milada

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Paur, František

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Tippner,, Jan

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 106729