KAŠPAROVÁ, T. Otisk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Klímová, Barbora

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Čermák, Aleš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 109907