ČECHAL, P. Technologie pro 3D tisk prototypů ve stavebnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Podroužek, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Apeltauer, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 113893