DOSTÁL, P. Otopná soustava domu s pečovatelskou službou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horká, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 113930