FISCHER, M. Návrh stezky pro cyklisty, bruslaře a pěší kolem řeky Svratky v Bystrci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Radimský, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wendrinski, Jacek

Navrhovaná známka

eVSKP id 113950