FOLDYNA, D. Modelování pohybu osob uvnitř sportovního stadionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Apeltauer, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Plášek, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 113954