MEZULIANÍK, T. Hutná mullitová ostřiva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevřivová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tvrdík,, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 114178