JANKO, V. Úprava křižovatky Rerychova x Foltýnova v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Smělý, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Patočka, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 114043