FUCHSOVÁ, Z. Polyfunkční dům v Líšni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šubrt, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 113987