KUČERA, M. Vzduchotechnika tělocvičny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Blasinski, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlček, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 114119