KABÁTEK, S. Možnosti zneškodnění nebo využití dešťových vod v nově budovaném výrobním areálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Hyánková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 114059