HOFFMANNOVÁ, L. Vytvoření lokalizačního systému v budovách Fakulty stavební VUT v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 114017