HENRICH, F. Hodnocení veřejných zakázek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Korytárová, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimek, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 114004