HANÁK, P. Vzduchotechnika pro základní školu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Rubinová, Olga

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Blasinski, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 114000