NÁPLAVOVÁ, E. Hydraulická drsnost vodovodních potrubí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hofmannová, Lenka

Navrhovaná známka

eVSKP id 114206