ZÁJEDA, L. Příprava alfa sádry beztlakovou metodou v roztoku H2SO4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gazdič, Dominik

Navrhovaná známka

eVSKP id 114480