ROCHLOVÁ, T. Novostavba bytového domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěnčík, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dohnal, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 114329