POSPÍCHAL, L. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hnízdilová, Aneta Aya

Navrhovaná známka

eVSKP id 114308